Książki wydane w Bibliotece Gnosis
- książki, które ukazały się w ramach Biblioteki Gnosis wraz z omówieniami

Bibliografia GNOSIS
zawiera szereg działów
- zamieszczamy dane o książkach - od najprostszych notek-wskazówek w rodzaju:
Jung - Psychologia a alchemia
poprzez :
Carl. G. Jung - Psychologia a alchemia, Wydawnictwo, Warszawa 1999
po mniej lub bardziej wyczerpujące opisy lektur.
Strona jest uzupełniana sukcesywnie.

 

 

poczta-e: gnosis@gnosis.art.pl

powrót do głównej strony GNOSIS