eGNOSIS

O prawdzie

Jerzy Prokopiuk

Jerzy Prokopiuk (ur.1931), filozof, religioznawca, gnostyk. Redaktor naczelny Gnosis. W roku 1999 ukazał się pierwszy tom jego esejów Labirynty herezji, w 2000 zaś - drugi: Ścieżki wtajemniczenia. Gnosis aeterna (jako pierwszy tom Biblioteki Gnosis). W 2001 roku trzeci tom: Nieba i piekła.

Zamieszczony szkic stanowi pierwszy głos w dyskusji o Prawdzie, którą niniejszym na naszych łamach proklamujemy i zachęcamy czytelników. Najciekawsze prace zostaną zamieszczone na stronie Gnosis.

Strzałka w prawym dolnym rogu jest łączem do spisu szkiców.

 

 

Prawda jako taka (sama w sobie), esencjalna, czyli istotowa, to samo Bóstwo, Łono Nad-Bytu (Bytu-i-Niebytu). Prawda ta, jako boska, jest absolutna. Prawda absolutna jest Światłością, która świeci w ciemnościach, Prawda boska jest siostrą Wolności, Mądrości, Miłości, Dobra, Piękna, Mocy i Twórczości. Promienie Prawdy boskiej przenikają światy: duchowy, astralny i eteryczny, oświetlając nicość, śmierć i złudzenie świata materii (fizyczności), który jest ich granicą.

Prawda istot stworzonych – przede wszystkim ludzi – we wszystkich światach alternatywnych (od ich Bogów poprzez istoty anielskie i ludzi, po istoty natury) to prawda podmiotowa i względna, powstająca w relacji podmiot-przedmiot (jako rezonans – sympatia czy korespondencja – upodobnienie się). Prawda podmiotowa to aletheia – proces odsłaniania czy przypominania sobie Prawdy boskiej w jej odbiciu w świecie materii i w jej promieniowaniu w światach: eterycznym, astralnym i duchowym. W procesie poznania prawd podmiotowych i Prawdy boskiej ludzie rozpoczynają od postrzeżeń (materia) i przechodzą poprzez pojęcia (eteryczność) i idee (astralność) do archetypów (duchowość).

Prawdę można poznawać biernie i aktywnie (przewaga bierności), ale także można ją przeżywać (równowaga bierności i aktywności) i czynić (przewaga aktywności).

Prawda absolutna jest znana tylko Bóstwu – wszelkie inne istoty stworzone zbliżają się do niej w nieskończonym procesie poznania poprzez prawdy względne. Zmierzają one po promieniach Prawdy absolutnej do niej samej – i żadna z nich nie może twierdzić, że ją posiada. Dlatego wszystkie prawdy względne są równowarte; jedyne, co je różni, to stopień zaawansowania ich nosicieli na drodze do Prawdy absolutnej.

 

 

ciag dalszy

powrót do strony GNOSIS 2     powrót do strony głównej GNOSIS