eGNOSIS

 

CHRZEŚCIJAŃSTWO JAKO RZECZYWISTOŚĆ MISTYCZNA
A MISTERIA DAWNYCH CZASÓW

Rudolf Steiner


SPIS TREŚCI

- Przedmowa do drugiego wydania
- Wstęp
- Misteria i wiedza tajemna misteriów
- Mędrcy greccy przed Platonem w świetle misteriów
- Mistyka Platona
- Wiedza tajemna misteriów a mit
- Misteria dawnego Egiptu
- Ewangelie
- Wskrzeszenie Łazarza
- Apokalipsa
- Jezus na tle swojej epoki
- Istota chrześcijaństwa
- Chrześcijaństwo a wiedza mędrców pogańskich
- Św. Augustyn a Kościół
- Uwagi

Udostępniamy niniejszy, wydany przed wojną, przekład książki Rudolfa Steinera, chcąc dać sposobność zapoznania się z myślą twórcy antropozofii. Czynimy to nie bez wahań i zastrzeżeń co do jakości przekładu. Zalecamy daleko idącą ostrożność, napięcie uwagi w czasie czytania, a niedoświadczonym czytelnikom - wstrzymanie się z lekturą do czasu ukazania się bardziej miarodajnego tłumaczenia. [J.P.]

© Tekst tłumaczenia został poddany redakcji przez GNOSIS i do tych zmian wydawca zastrzega sobie prawa.
W sprawie wykorzystania zredagowanego tekstu, prosimy o kontakt: gnosis@gnosis.art.pl 

Zainteresowanym polecamy działy strony eGNOSIS: Ogród antropozoficzny, Zarys teorii poznania w światopoglądzie Goethego, Praktyczne kształcenie myślenia, oraz Bibliografię.

powrót     powrót do głównej strony eGNOSIS