eGNOSIS

Modlitwa Pawła Apostoła

 

„Modlitwa Pawła Apostoła”, pochodząca z I kodeksu z Nag-Hammadi, powstała w środowisku gnostyckich chrześcijan, walentynian. Jest skierowana do najwyższego bytu, który autor określa jako ,,Istniejący i trwający od początku”.

 

NHC I,143, 1                ...okaż mi twe [miłosierdzie]

                                      O mój opiekunie, zbaw mnie, gdyż

                                      należę do ciebie, bo wyszedłem

                                      [od ciebie]. Ty jesteś moim umysłem - daj mi zrodzenie,

5                                    Ty jesteś moim skarbem - [otwórz] mnie, Tyś

                                      moją pełnią - przyjmij mnie,

                                      Tyś moim odpocznieniem - daj mi

                                      doskonałość niepojętą.

                                      Proszę Cię, o Istniejący,

10                                  i trwający od początku! Przez imię

                                      wzniosłe, ponad wszelkie Imię, przez Jezusa Chrystusa,

                                      Pana nad panami, króla nad eonami,

                                      daj mi swe dary, których nie żałujesz.

                                      Przez Syna człowieczego

15                                  i Ducha Pocieszyciela i

                                      [Prawdy], daj mi moc

                                      uproszenia Ciebie. Daj

                                      uleczenie mego ciała, tak, jak Cię

                                      proszę. Przez ewangelistę,

20                                  zbaw moją duszę świetlistą

                                      na wieki i ducha mojego,

                                      o Pierworodny z Pełni łaski

                                      odkryj ją (=Pełnię) mojemu umysłowi. Udziel mi łaskawie

                                      tego, czego oko anioła nie

25                                  widziało, ani ucho

                                      archonta nie słyszało, co

                                      nie wstąpiło w serce człowieka,

                                      który stał się aniołem i

                                      według obrazu Boga

30                                  psychicznego został stworzony

                                      od początku. Ja zaś mam

                                      wiarę, nadzieję,

                                      jesteś złączony ze mną przez twą

                                      wielkość umiłowaną,

35                                  wybraną, błogosławioną, O

                                      Pierworodny, o pierwszy z rodu!

144,1                             i tajemnico cudowna

                                      twego domu! Gdyż

                                      tobie moc i

                                      chwała i dziękczynienie

5                                    i panowanie

                                      na wieki wieków Amen.

                                      Modlitwa [Pawła] Apostoła.

                                      W pokoju.

10                                  O Chrystusie święty!

 

                                                                           Przełożył Ks. Wincenty Myszor 

                                                                                                    Pierwodruk: „Tarnowskie Studia Teologiczne”, T. VIII, R. 1981, str. 40.

                                                                                                                          [Do umieszczenia na stronie Gnosis przygotował Mariusz  Dobkowski.]

powrót do strony GNOSIS 2     powrót do strony głównej GNOSIS