Okładka znacznie rozbudowanej wersji eseju Jerzego Prokopiuka
z kilkudziesięcioma ilustracjami i kalendarium (o objętości 160 stron) ukazała się w listopadzie 2005
nakładem doMu wYdawniczego tCHu.