Przykład poglądowy powstawania grafiki anamorficznej: w punkcie A artysta uwidocznił nawet lustrzany walec „wewnątrz” którego oko obserwatora (po prawej) dostrzega konika szachowego, będącego tu przedmiotem anamorfozy. Interesująca, czarno-biała, falowo-łukowa kompozycja zajmująca centralną część rysunku to tenże, już odkształcony konik.

Hans Hamngren, Konik szachowy — konstrukcja anamorficzna. Akwaforta.