Doskonałe solutio  następuje w chwili Pierwszego Dzieła, w którym to, co stałe zostaje rozpuszczone przez zawartego w sobie lotnego ducha (spójrz na szyjkę butelki) i jednoczy się z płynną lub lotną zawartością naczynia.
Pretiosissimum Donum Dei  (per) Georgium Unrach. XVII wiek.