W Putrefactio Para rozpuszcza się w czarnym nigredo — nie ma spłodzenia bez zgnicia. Oba przechodzą przez śmierć, by spłodzić doskonałe dziecko.

Pretiosissimum Donum Dei  (per) Georgium Unrach. XVII wiek.