Ilustracja pochodzi z dzieła Philosophia Reformata Johana Daniela Myliusa, wydanego w 1622 r.
Ryciny te zachowują swą wartość także niezależnie od oryginalnego tekstu; należą do najpiękniejszych alchemicznych obrazów i były używane również przez innych alchemików dla ilustrowania własnych prac.