Autor XVII-wiecznego dzieła alchemicznego Silva philosophorum, Cornelius Peiraeus pisze:

Jest to relacja o Uniwersalnej Tynkturze, albo o Kamieniu Filozoficznym, przez którego siłę i działanie mogą być wszystkie niedoskonałe metale przemienione w trwałą doskonałość, którą jest Złoto i Srebro. Od wypróbowanych Filozofów dowiadujemy się, że taka sztuka jest bezbłędna i pewna, wbrew oszczercom tych cennych tajemnic zostały zebrane i ułożone przez Corneliusa Peiraeusa z Hamburga, studenta hermetycznej Filozofii dla wszystkich miłośników Natury.

Ryciny pojawiają się w następującej kolejności: Bóg (Deus), uniwersum (Macrocosmus), cztery Elementy (Terra, Aer, Ignis, Aqua) — widoczne powyżej, człowiek (Homo), natura, dusza (Anima), nasienie (Semen) i — Kamień Filozoficzny (Lapis Philosophorum).