Szkic sceny Globe Theatre oparty na sztychu Roberta Fludda zaczerpnięty z książki Yates Sztuka pamięci.