Powyżej (od góry): Piekło jako sztuczna pamięć; Raj jako sztuczna pamięć. Cosmas Rossellinus, Wenecja 1579.
(Za Frances Yates)