System mnemoniczny Giordana Bruna z De umbris idearum, Paryż 1582 (za Frances Yates)