eGNOSIS
 


Zespół redakcji eGNOSIS
 

Max Bojarski [sekretarz redakcji]

Mariusz Dobkowski

Bohdan Kos

Jerzy Prokopiuk [redaktor naczelny]

Lech Robakiewicz [redaktor,

opracowanie graficzne]

powrót     powrót do głównej strony eGNOSIS