e
JAROSŁAW MARKIEWICZ
 

 

 

Urodził się w 12 czerwca 1942 roku. Studiował filozofię i historię na Uniwersytecie Warszawskim.

Wydał książki: Stadion słoneczny, Przyszedłem zapytać o własne imię czasu, który wnoszę, Podtrzymując radosne pozory trwania pochodu. W l969 zakłada i prowadzi Teatr Robotniczy na Terespolskiej. Zastępca redaktora naczczelnego oraz prowadzenie działu poezji w pierwszym zespole Nowego Wyrazu, felietony w piśmie literackim podziemia st. wojennego Wezwanie.

Studiuje i praktykuje buddyzm zen.

Zajmuje się też malarstwem olejnym - wystawy w Warszawie, Kłodzku, Olsztynie.

Dalsze książki: W ciałach kobiet wschodzi słońce, wiersze; Chaos wita w tobie łotra i świętego, proza; i, wiersze; Wszędzie jest ziemia, wiersze; Papierowy bęben, wiersze.

Przez niemal cały stan wojenny (aż do 1989) roku współkieruje Wydawnictwem Przedświt – jednym z najprężniejszych w podziemiu (ok. 150 tytułów), które działa do tej pory.

Od 1971 do rozwiązania członek ZLP, następnie - od założenia - członek SPP.

Zmarł w wyniku długiej choroby 25 czerwca 2010 r.

 

Łącza: poezje J. Markiewicza Oko od bytu, szkice: Wprowadzenie do ekstatycznego życia i cierpienia Edwarda Stachury, Dwa więzienia albo wielopoziomowość świadomości oraz strona poświęcona jego obrazom. Artykuł J. Dobrowolskiego - Wspomnienie o Jarosławie Markiewiczu (1942-2010)

powrót do strony JM     powrót do strony eSztuki o Inspiracji