Wiesław Sadurski - Wis (ur. 1940) — Aniołowie przy wodnej fajce, 1973.