Wiesław Sadurski - Wis (ur. 1940) — Duży nielud wysiaduje małe nieludy, 1979.