Wiesław Sadurski - Wis (ur. 1940) — Galaktyczna wioska, 1977.