Wiesław Sadurski - Wis (ur. 1940) — Jeden promień dla Ziemi, drugi promień dla Nieba, 1990.