Copyright by Lech Robakiewicz 1991. Dom o czworgu drzwi