© Copyright by Lech Robakiewicz 1989. Wewnętrzne przegrody