Tytułowa strona traktatu alchemicznego przypisywanego Dżabirowi - tu w zlatynizowanej formie Geber.