Hieronymus Reussner - Pandora, Bazylea, 1588.
(por. inny wariant tego wyobrażenia)