J. D. Mylius - Philosophia Reformata, 1622 r.
Rycina należy do najpiękniejszych alchemicznych obrazów i była używana przez innych alchemików dla ilustrowania własnych prac.