Nicolas Flamel - 1330-1417.
[patrz też: strona N.F.]