Jest tylko jedno możliwe rozwiązanie, mówi Pernety, ale przyjmuje ono wiele postaci. Donum Dei ukazuje więcej tego rodzaju złączenia przeciwieństw zawartych wewnątrz Jaja filozoficznego. Doskonałe solutio następuje w chwili Pierwszego Dzieła, w którym to, co stałe zostaje rozpuszczone przez zawartego w sobie lotnego ducha (spójrz na szyjkę butelki) i jednoczy się z płynną lub lotną zawartością naczynia.