Drzeworyt z książki Franciscusa Colonny Hypnerotomachia Poliphili, Wenecja 1499.
Świątynia Wenery.