Austin Spare (1888-1956) - prawdopodobnie rysunek automatyczny, lub ,,automatyczny”.