Austin Spare (1888-1956) - Rysunki automatyczne, 1916.