Dante Gabriel Rossetti (1828-1882) - Dziewczęctwo Marii Panny.