Diego Rodríguez de Silva y Velázquez (1599-1660)  —  Chrystus na krzy¿u, 1632 (dwie ró¿ne reprodukcje).