Diego Rodríguez de Silva y Velázquez (1599-1660)  —  Chrystus w domu Marty i Marii, ok. 1620 (dwie ró¿ne reprodukcje).