Diego Rodríguez de Silva y Velázquez (1599-1660)  —  Filip IV jako myśliwy, 1634-36.