Diego Rodríguez de Silva y Velázquez (1599-1660)  —  Filip IV w br¹zie i z³ocie, 1631-32 (dwie ró¿ne reprodukcje).