Diego Rodríguez de Silva y Velázquez (1599-1660)  —  Infant Ferdynand jako myśliwy, 1632-36 (dwie różne reprodukcje).