Diego Rodríguez de Silva y Velázquez (1599-1660)  —  Ksiażę Baltazar Karol jako myśliwy, 1635-36.