Diego Rodríguez de Silva y Velázquez (1599-1660)  —  Ksi¹zê Baltazar Karol z kar³em, 1631 (dwie ró¿ne reprodukcje).