Diego Rodríguez de Silva y Velázquez (1599-1660)  —  Maria Austriaczka królowa Wêgier, 1630.