Diego Rodríguez de Silva y Velázquez (1599-1660)  —  Niepokalane poczêcie, ok. 1618 (dwie ró¿ne reprodukcje).