Diego Rodríguez de Silva y Velázquez (1599-1660)  —  Papie¿ Innocenty X, ok. 1650 (dwie ró¿ne reprodukcje).