Diego Rodríguez de Silva y Velázquez (1599-1660)  —  Pawilon Ariadny w ogrodach Medicich w Rzymie, 1650-51.