Diego Rodríguez de Silva y Velázquez (1599-1660)  —  Poddanie Bredy, 1634-35 (dwie ró¿ne reprodukcje).