Diego Rodríguez de Silva y Velázquez (1599-1660)  —  Pok³on magów (tzw. Trzech Króli), 1619 (dwie ró¿ne reprodukcje).