Diego Rodríguez de Silva y Velázquez (1599-1660)  —  Skrwawiona szata Józefa przyniesiona Jakubowi, 1630.