Diego Rodríguez de Silva y Velázquez (1599-1660)  —  Œniadanie, ok. 1617.