Diego Rodríguez de Silva y Velázquez (1599-1660)  —  Sprzedawca wody z Sewillii, 1623 (dwie ró¿ne reprodukcje).