Diego Rodríguez de Silva y Velázquez (1599-1660)  —  Stara kobieta gotuj¹ca jaja, ok1617 (dwie ró¿ne reprodukcje).