Diego Rodríguez de Silva y Velázquez (1599-1660)  —  Œw. Antoni i œw. Pawe³ Pustelnik, ok. 1635.