Diego Rodríguez de Silva y Velázquez (1599-1660)  —  Œw. Jan Ewangelista na Patmos, ok. 1618.