Diego Rodríguez de Silva y Velázquez (1599-1660)  —  Toaleta Wenus, 1649-51 (dwie ró¿ne reprodukcje).